Valberdningen
vill ha in förslag från er medlemmar på ny styrelse för 2018

Poster
markerade med * är aktuella för omval/nyval.

Ordförande
Kristin Widmark Engebro 2017-2018

*Vice
ordförande Linnéa Widmark Engebro 2017

*Sekreterare
Malin Johansson 2017

Ledamot
Charlotte Hagadahl 2017-2018

Ledamot
Jennifer Öderyd 2017-2018

*Ledamot
Annette Viksten Åhl 2017-2018 (nyval för 2018)

*Pia
Lindgren 2017

*Adjungerad
kassör Marina Skotte 2017

*Suppleant
Ann Waara 2017

Suppleant
Olivia Lampinen 2017-2018

*Valberedning
Mia Larsson (sammankallande) 2017

*Valberedning
Mikaela Hedberg 2017

*Revisor Richard Widmark 2017

*Revisor Birgitta Widmark 2017

*Revisor suppleant Helena Petersson 2017

Skicka
in dina förslag till:
Mia Larsson, saelingur02@hotmail.se

Mikaela Hedberg, mikhedberg@hotmail.com