Så här kommer tidsschemat att se ut för helgen (med reservation för ändringar):

LÖRDAG 23 september – Uttagningar

11.00 T8 Tölt – ungdom
11.15 T8 Tölt – senior
11.40 Sladdpaus
11.50 T4 Tölt – ungdom & senior
12.00 T3 Tölt – senior
12.20 LUNCH
13.50 V5 Fyrgång – ungdom
14.10 F2 Femgång – senior
14.20 V5 Fyrgång – senior
14.35 Sladdpaus
14.45 V5 Fyrgång – senior forts
15.05 V2 Fyrgång – ungdom & senior

SÖNDAG 24 september – Finaler

10.00 T8 Tölt senior B-final
10.15 T8 Tölt ungdom A-final
10.30 Sladdpaus
10.40 T8 Tölt senior A-final
10.55 T4 Tölt ungdom & Senior A-final
11.10 T3 Tölt senior A-final
11.25 LUNCH
12.50 V5 Fyrgång senior B-final
13.10 V5 Fyrgång ungdom A-final
13.30 Sladdpaus
13.40 V5 Fyrgång senior A-final
14.00 F2 Femgång senior A-final
14.20 V2 Fyrgång ungdom & senior A-final
Avtackning av domare