Ansökan
till Riksidrottsförbundet (RF)

Upplagd av: Annika 02-01-2017

SIF har nu för fjärde gången lämnat in en
ansökan om medlemskap i RF, att få bli ett eget SF (Specialidrottsförbund).
Ansökan är inskickad den 1 januari till Riksidrottsförbundets styrelse, RS. RS
kommer nu att gå igenom alla ansökningar som inkommit och lämnar ett svar
senare i vår där dom förordar avslag eller godkännande. Det slutliga beskedet
fattas sedan vid RIM, Riksidrottsmötet som hålls den 19-21 maj i Karlstad. De
som deltar och röstar vid RIM är representanter från de olika idrottsförbund
som är medlemmar i RF.

Frågor besvaras av projektgruppen för
ansökan; Stöt Ulrika Andersson (vice ordförande SIF) och Ulrika Backan (ledamot
SIF) och av SIFs ordförande Jan Ljungholm. Kontaktuppgifter hittar ni på SIFs
hemsida.

http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/900/Ansokan-till-Riksidrottsforbundet-RF.aspx