Valberedningen vill ha in förslag
från er medlemmar på ny styrelse för 2017

Poster markerade med * är aktuella
för omval/nyval.

*Ordförande Annette Wiksten Åhl 2015-2016
*Vice ordförande Jennifer
Öderyd 2015-2016
Sekreterare Linnea
Widmark 2016-2017
Adj. Kassör Marina
Skotte 2016-2017
*Ledamot Charlotte
Hagadahl 2015-2016
Ledamot Malin
Johansson 2016-2017
Ledamot Kristin
Widmark Engebro 2016-2017
*Ledamot Sören
Kuoppala 2015-2016
*Suppleant Majvor
Nilsson 2015-2016
Suppleant Pia
Nilsson 2016-2017

*Revisor Richard Widmark 2016
*Revisor Birgitta
Widmark Engebro 2016
*Suppleant revisor Helena
Peterson 2016

*Valberedning Mia Larsson (sammankallande) 2016
*Valberedning Mikaela
Hedberg 2016

Skicka in dina förslag till:

Mia Larsson, saelingur02@hotmail.se

Mikaela Hedberg, mikhedberg@hotmail.com