EU har dragit in teststandarden för CE märkning till ridhjälmar och arbetar nu för att ta fram ny standard för mer omfattande testning.

I väntan på den nya standarden har SIF antagit övergångsregler som gäller under 2016 för vad som klassas som ”godkänd hjälm” i enlighet med våra tävlingsreglementen.

SIF har valt att ha samma övergångsregler som Svenska Ridsportförbundet. Läs mer här: http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/785/Hjalmar-SIF-overgangsregler.aspx