Valberedningen önskar in förslag till styrelseposter inför årsmötet. De fetmarkerade posterna i bilden nedan är poster som skall förnyas och önskas in förslag på.
Det går bra att maila, ringa eller skicka sms. De vill ha in era förslag senast 3 februari.
Marie: 070-368 41 50, mail: marie@leipojarvi.se
Linnéa: 072-715 26 69

Följande poster:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 4 st
Suppleant
Revisor 2 st
Revisorsuppleant
Valberedning 2st