Förbunden tecknar ett samarbetsavtal

Upplagd av: evaS 18-06-2015

Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet har kommit överens om ett fortsatt samarbete.

Svenska Islandshästförbundet fick nej på sin ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet vid stämman i maj, och förbunden uppmanades av RF att söka någon form av samarbete.

Andra förbund inom RF har liknande frågeställningar och/eller samarbeten förbund emellan, och för att ta vara på deras erfarenheter kommer Svenska Ridsportförbundet att inleda en kontakt med dem för ett erfarenhetsutbyte. Detta för få en uppfattning om hur ett samarbete kan utformas.

Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet är överens om att gemensamt ta fram en plan för fortsatt samverkan från och med 2016, som ska vara klar senast sista december 2015.

För att ge möjlighet för föreningar anslutna till SIF att söka LOK-stöd under tiden detta arbete pågår, har Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet kommit överens om ett samarbetsavtal fram till och med 2016-02-29.

Nu tar vi alla ledigt över midsommar så återkommer vi med mer information efter helgerna.

Frågor och synpunkter ställer ni till Jan Ljungholm, Ulrika Backan och Stöt Ulrika Andersson. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter.

Hälsningar
Jan Ljungholm
Ordförande SIF