SvRF tackar nej till nytt samarbetsavtal med SIF

Upplagd av: MagdalenaH 25-05-2015

Måndagen den 13 april mötte jag SvRF; Carina Sjöberg och Anders Mellberg; generalsekreterare respektive ordförande på ett möte i Hästsportens Hus tillsammans med VD för Hästnäringens Nationella Stiftelse Stefan Johanson.Vid det mötet överenskom vi om att SIF skulle upprätta ett nytt förslag till samarbetsavtal som förhoppningsvis skulle kunna ersätta det av SvRF uppsagda avtalet.

SIF överlämnade sitt avtalsförslag som SvRF formellt avböjde vid vårt gemensamma möte på RF den 8 maj. Vid det mötet åtog sig RF att upprätta ett nytt avtalsförslag. Ett sådant upprättades av RF och skickades till SvRF och SIF torsdagen den 13 maj. Avtalsförslaget som modifierades något efter smärre synpunkter från såväl SIF som SvRF accepterade SIF utan förbehåll förra torsdagen den 21 maj. SvRF skulle behandla förslaget och fatta beslut på sitt styrelsemöte dagen efter, fredagen den 22 maj. I går söndagen den 24 maj fick vi beskedet från SvRF; Man avslår det av RF upprättade avtalet.

I den protokoll text vi fått från SvRF står följande;

Efter ingående diskussion beslutar förbundsstyrelsen:

  • att avslå det nya förslaget till samverkansavtal
  • att föreningar med islandshästverksamhet fortfarande är välkomna att ansöka om medlemskap på samma villkor som andra föreningar i Svenska Ridsportförbundet
  • att till RF-stämman vidhålla tidigare ställningstagande att all ridsport bör finnas samlad i ett förbund med medlemskap på lika villkor

SIF hade ett extrainkallat styrelsemöte igår. Där beslutade en enhällig styrelse att med all kraft verka för att vår medlemsansökan direkt till RF kommer till stånd.

Vi har inte många dagar på oss. RF har föreslagit avslag på vår ansökan mot bakgrund av att ett samarbetsavtal med SvRF bör kunna utverkas. Nu har vi med stor ambition och vilja arbetat för att ett sådant skall komma till stånd. SvRF sa nej.

Vi kommer inte att kunna tolerera ett nytt utanförskap i den idrottsliga gemenskapen. Vi kan inte längre tolerera och acceptera att stå utanför de medel, ca 1 700 000 000 kr, som staten finansierar idrotten med och som RF fördelar.

Vi har en politisk och demokratisk rättighet att på antingen det ena sättet, eller det andra, vara med i denna idrottsliga gemenskap. VI uppfyller alla kriterier för att vara det. När nu det ena alternativet fallit återstår det andra. De dagar som är kvar, och de är inte många, innan RF stämman lördagen den 30 maj kommer att präglas av många dialoger med RF och att göra övriga specialförbund inom RF uppmärksamma på vår situation.

Vi vet att RF väl känner till hur vi har det. Därför har vi förhoppningar om deras förståelse och förhoppningsvis agerande i den situation som nu råder.

Jag kommer under de närmaste dagarna, som kommer att vara mycket intensiva i vårt fortsatta arbete med att en gång för alla bli en officiellt erkänd sport, göra allt för att hålla er alla uppdaterade.

Med de allra bästa hälsningar

Gunnar Werner
Projektledare RF frågan