VIKTiG INFO FRÅN TÄVLINGSSEKTIONEN!

För ett par år sedan togs begreppet ” lättklass” på tävlingar bort. Det är bara Sverige som har haft uppdelningen ” lätta” och ” öppna” klasser. I alla andra länder har grenarna bara haft olika namn och innehåll men har alltid haft likadana regler gällande utrustning.
I Sverige har vi hela tiden haft en regel som säger att man inte får rida med bett med hävstångseffekt i lättklassgrenar. Eftersom det nu inte längre finns några ” lättklassgrenar” per definition finns det heller ingen logik i att ha separata bettregler just för dem.
Det är dessutom väldigt krångligt att ha olika bettregler i olika länder då många ryttare reser över gränserna för att tävla.
TS har nu bestämt att det från och med nu är tillåtet att rida med bett med hävstångseffekt i ALLA grenar.
Observera dock att bettets inverkan i hästens mun avspeglar sig i domarnas bedömning.
En orutinerad ryttare kan få stora problem med kontakten på ett bett med hävstångseffekt vilket bör leda till låga poäng. Detta gäller såklart även för ekipage på högre nivå.
På FEIFs hemsida finns en lista över förbjuden utrustning. Denna lista gäller förstås i alla grenar på alla tävlingar.

Väl mött på tävlingsbanorna ! ?