Bifrost har beslutat att ge de ryttare som vill möjlighet att anmäla sig V1, T1, F1 och T2 utan att ha kvalat innan. Detta är en ny möjlighet som införts från och med i år.

Mer att läsa finns i Svenska Tillägget