Nyheter
från VM

Upplagd av: evaS 10-02-2015

Rapport från Timo Rajasaari, vår
representant i Nordiskt Islandshestförbund NIF.
Hej igen. Är nu tillbaka från två dagars arbete i Köpenhamn med styrelsemöte i
NIF, prat med FEIF- kollegor och ledning, möte med alla de Nordiska ledarna
(ordf, viceordf mfl.) samt avstämningsmöte med organisationskommittén (OK)
kring själva VM projektet och dess framdrift

Vidare genomfördes mycket bra
planeringsarbete kring temat ”Visa Nordisk kultur på VM”.
Det är mycket positiv energi i VM arbetet just nu… Det är trevligt att
jobba i bra team!
Kort summering:
Högt tempo i OK arbetet med god struktur.
Många goda idéer gällande Nordisk kultur(saknas kontaktperson från Sverige
och Norge)
Arbetet leds nu av Sirpa och Andrea i NIF.
Nordiska ledarna vidtar ökad action närmaste veckorna för att fortsatt tydligt
förmedla till alla Nordiska medlemmar att VM är ett Nordiskt samprojekt
Antalet funktionärer nu är 360.. saknas 140.. från Sverige ökat från 10 till 20
sedan ordförandekonferensen.. målet för vår del borde vara 50 st..Just nu topp
3: Danmark 157, Tyskland 137, Sverige 20…….. Vi kan ju inte låta känslan av ett
Danskt Tyskt VM kvarstå..
FEIF ledning supportar och lyfter fram mycket tydligt det Nordiska samarbetet
som unikt och föredömligt inom FEIF
(utdrag från FEIF verksamhetsberättelse 2014, en hälsning från FEIF styrelse
och undertecknat FEIF ordförande Gunnar Sturluson)
I hope that the coming year will be a good year for the Icelandic horse
community and we will meet in Herning watching an excellent World Championship
organised by all the Nordic countries.
This is the first time that
such an event is organised by more than one country, and hopefully it will be a
success that could lead to more cooperation in the future in such an
organisation and could give smaller FEIF nations a possibility to be amongst
the hosting nations of a major event
.

Så vad händer nu så att VI i Sverige kan
stå upp till förväntningarna från FEIF-gemenskapen?
Jo, fortsatt engagemang av oss medlemmar i SIF att ta aktiv del i detta
Nordiska VM… som – funktionär på plats – ”nyckelperson” i arbete redan nu –
publik etc..

Bringing the Nordic people together in their passion for the Icelandic
horse.

Läs mer i detalj om detta samprojekt i
föregående VM Nyhet och där tex. vilka nyckelpersoner vi söker i Sverige.
Ha en fortsatt bra vinterdag, snart är det sommar!
Timo Rajasaari
Din representant i Nordisk Islandshestforbund [NIF]