Valberedningen har startat sitt arbete och behöver hjälp av er medlemmar med att
komma in med förslag på ny styrelse för 2015.

Nedan finns styrelsen som den ser ut för 2014, inom parantes
anges vilken period alla poster är valda på. Poster som är märkta med stjärna
är sådana som är dags för att väljas om alternativt välja in nya personer på
dessa platser. Så se till att skicka era förslag via mail till:

Marie
Johansson, marie@leipojarvi.se
Emilia Gustafsson, emiiliia_93@hotmail.com

Styrelsen
2014:

*Ordförande Pernilla Poggats
(2014)
*Vice ordförande Annette
Forslund (2014)
*Sekreterare Cecilia
Nilsson (2014)
Adj. kassör Marina
Skotte (2014-2015)

*Ledamot Åsa
Olausson (2013-2014)
*Ledamot Charlotte
Hagadahl (2013-2014)
Ledamot Sören
Kuoppala (2014-2015)
Ledamot Kristin
Widmark Engebro (2014-2015)
Ledamot Anna
Skotte (2014-2015)
Ledamot (ungd.repr) Annika
Forsmo (2014-2015)

*Suppleant Börje
Öderyd (2013-2014)
Suppleant Jennifer
Öderyd (2014-2015)
*Suppleant Camilla
Olausson 2013-2014)

*Revisor Sara
Sundling (2014)
*Revisor Pernilla
Lindbäck (2014)
*Revisorssuppleant Helena
Petterson (2014)

*Valberedning (sammank) Marie
Johansson (2014)
*Valberedning Emilia
Gustafsson (2014)
*Valberedning Sara
Skum (2014)

Utbildningsgrupp: Charlotte
Hagadahl
Katarina
Lundqvist

Ovalbaneansvarig: Katarina
Lundqvist
Börje
Öderyd

Sponsoransvarig: Kristin
Widmark Engebro
Sara
Skum

Tävlingsansvarig: Jennifer
Öderyd