Här kommer uppdaterad info efter tävlingsmötet igår:

Vi behöver fortfarande fler funktionärer och ansvariga på några områden!

Bl.a domaransvarig, domarsekreterare, dataräknare, någon som kan grilla hamburgare mm. Se nedan!

Ryttarmiddagen kommer att vara på JTA Brasseri till en kostnad av 150 kr/person. Anmälan sker till tävlingsmailen: bifrost-tavling@hotmail.com eller till Jessica Engman tel: 070-369 23 96. Anmälan senast måndag 2/6.

Om det finns något som du kan tänka dig att hjälpa till med, antingen om du kan ta på dig att vara ansvarig för något område eller om du vill hjälpa till inom något område så hör av dig till Pernilla:leipobacken@gmail.com, 070-666 65 18 eller Lotta: lotta_hagadahl@hotmail.com, 070-575 55 96 alternativt till den som är ansvarig inom området du vill hjälpa till med.

Följande poster är tillsatta alt. behöver tillsättas någon ansvarig:

Tävlingsansvarig: Pernilla Poggats

Tävlingsledare: Annika Forsmo

Sekretariatsansvarig:

Collectringansvarig: Annika Forsmo är ansvarig. Kontakta henne om du kan hjälpa till här!
Desa kan hjälpa till här: Ebba Olofsson och Ronette Roshag när de inte tävlar.
Annikka.O kan stå i collectingring lörd + sönd fm (jobbar natt), ev kan Wilma också stå när hon själv inte tävlar. Pia kan hjälpa till lördag. Nina.E kan hjälpa till mellan kl 9-11. Ellinor kan hjälpa till när hon inte tävlar.

Domaransvarig: SAKNAS dvs någon som kan skjutsa och hämta domare (här kan säkert fler hjälpa till), ta med de ut för att äta lunch osv. Vore en fördel om det inte är någon som själv tävlar. Se till att någon för ut fika till domarkurarna osv.

Domarsekreteraransvarig: Marie Johansson är ansvarig.
Om du är intresserad av att sitta som domarsekreterare, hör av dig till Marie på 070-368 41 50. Hittills har vi följande: Majvor, Sara Åhult, Kerstin.H, Marie, Elin

Banansvarig: Jennifer Öderyd. Kontakta Jennifer om du kan hjälpa till med att sladda banan samt köra vält.

Stallansvarig: Anna Skotte, Therese Grape

Fikansvarig: Pernilla Lindbäck är ansvarig och handlar in det som behövs.
Dessa kan stå i fiket:
Gunnel Larsson, Ann Älgamo (lörd+sönd), Cassandra Fagervall, Nina Lundberg (lörd).

Musikansvarig: Rebecca Bergman

Speaker: Rebecca Bergman, ev behöver vi någon som kan avlösa henne någon stund så hon får en paus.

Veterinärassistent: Maria Nilsson

Incheckning (2st): Anna-Karin Nordvall, Jessica Lundberg

Dataräknare(behövs ytterligare 2-3 st): Mirja Poggats

Hamburgeri: