SIF har blivit medlem i Svenskt
Friluftsliv! På Svenskt Friluftslivs årsstämma valdes SIF som medlem. Förbundet
består av 24 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv
och folkhälsa. Tillsammans organiserar föreningarna närmare 2 miljoner
medlemskap i närmare 9 000 lokala och regionala klubbar. – Vi välkomnar Svenska
Islandshästförbundet som medlem. De är en viktig del av friluftslivet och vi
känner oss stolta att få in dem i vår organisation. Att allt fler
organisationer söker medlemskap ser vi som ett bevis för att vårt arbete
uppskattas, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/541/SIF-ny-medlem-i-Svenskt-Friluftsliv.aspx