Följande regler gäller för kurser i
Bifrost’s regi:

Innan anmälningstidens utgång har
Bifrostmedlemmar förtur till kursplats. Efter anmälningstidens utgång upphör
denna regel att gälla. På vissa kurser anges mellan vilka datum som medlemmar har förtur.

Priset på kurserna är i regel lite högre
för icke Bifrostmedlemmar. Detta pris anges i så fall vid annonsering av respektive kurs.

Anmälan till alla kurser är bindande. Om
man ej kan delta på kurs man anmält sig till hör man av sig till den
kursansvarige. Det kan finnas en reservlista med personer som inte fått plats
på kursen. I annat fall får man annonsera ut sin kursplats.

Vid sjukdom krävs veterinärintyg alt.
läkarintyg. Dock måste man själv stå för anmälningsavgiften som är 30% av
kursavgiften. T.ex. vid ett kurspris på 1000 kr är anmälningsavgiften 300 kr.