Vi fick kliva upp tidigt på
morgonen för
att hinna med flyget från
Kiruna som gick redan klockan 07:00. Vi hann besöka
två hästbutiker och ett
fik i centrala stan innan vi begav oss ut till Kista och Scandic Victoria
Tower. Mötet började klockan 12:00
och höll på till strax efter
17:00.

Ordförande
Göran Montan började med att hälsa oss alla (var
ett välbesökt möte) välkomna och
informerade om följande:

SIF + SvRF – I dagarna har ett samarbetsavtal med Svenska
Ridsportförbundet
blivit klart. Detta innebär
att vi är
anslutna men inte medlemmar. Avsikten är
att avtalet ska bli permanent och att söka
och bli självständiga medlemmar i
RF (RiksidrottsFörbundet).

SIF + LRF – det har också
blivit klart att vi blivit medlem i den nya branschorganisationen LRF Häst. Den ska bland
annat vara med och påverka
Närings- och
Jordbrukspolitik som berör
hästar.

SIF + Svenskt friluftsliv – Den 10:e april kommer beslutet om
vår ansökan.

Mer information om detta hittar du på SIF’s
hemsida.

Efter dessa glädjande
besked lämnades
ordförandeklubban
till mötesordförande Dan Nyberg och årsmötets dagordning följdes raskt och
smidigt igenom. Vissa mindre ändringar
gjordes i verksamhetsberättelsen
innan vi gick in på propositioner
(stadgeändringar).
Proposition nr 1 i handlingarna gav en hel del diskussioner vilket slutade i
att en grupp tillsattes för
att utveckla och förtydliga
ärendet. I
korthet handlar det om att försöka få fler medlemmar via
landets, av SIF godkända,
ridverksamheter (ridskolor och turridningar) och erbjuder dessa ett billigare
medlemskap utan rätt
att tävla vid
officiella tävlingar.
Ridverksamheterna bildar då
egna föreningar
anslutna till SIF. För
att tävla krävs fortfarande
huvudmedlemskap i lokalförening.

Nya medlemsavgifter 2015 (som innebär sänkning)
klubbades också igenom.
Nytt blir också att
Familjemedlemsavgiften blir ändrad
så att den första
familjemedlemmen betalar 150 kr och näst
påföljande 0 kr, det innebär alltså att till
medlemskapet kan knytas flera medlemmar till priset av 500 kr totalt (SIF’s
avgift). Observera att familjemedlemskapet baseras på en huvudmedlem som är senior samt att
familjemedlemmarna är
skrivna till samma adress som huvudmedlemmen. Minioravgiften har tagits bort,
dessa medlemmar räknas
som juniorer då man
anser att de flesta tillhör
ett familjemedlemskap.Fortfarande gäller
att tävlande
juniorer ska vara huvudmedlem och alltså
betala junioravgiften.Redan nu (2014) kan ridverksamheterna via sin förening erbjuda sina
kunder medlemskap i SIF.

Som säkert
några av er
redan vet har hela styrelsen för
Avelsstiftelsen med omedelbar verkan ställt
sina platser till förfogande
dagarna innan mötet,
mer om detta kan du läsa
på SIF’s hemsida
”Avelsstiftelsens dilemma”. Under mötet
tillsattes en ny styrelse (ej interimsstyrelse som går att läsa
på hemsidan)
med John Ljungqvist som ordförande.

Det var val till valberedningen också, kvar blir Marcus Ljungqvist
(sammankallande) och Bengt-Anders Lindberg. Vår
egen Annette Forslund är
en av de nya.

När
det gäller
motionerna biföll
mötet
styrelsens förslag
utom motion nr 4 där
mötet biföll motionen.

I övrigt
känner vi att
det var ett givande möte
men önskar att
det fanns forum för
ytterligare frågor.

Beroende på
när mötet startar föreslår vi två nätter på hotell. Dels för att resan är tröttande och det är svårt att hålla fokus under mötet, dessutom kan mötet dra ut på tiden.

Med reservation för
felskrivning / Pernilla och Kristin