Redaktören för tidningen Islandshästen, Marjolein, låter hälsa att hon precis gjort färdig en diger och innehållsrik tidning som det vore synd att gå miste om, ifall man inte har betalat sin medlemsavgift för 2014. Pengarna måste synas för kansliet på fredag eller möjligtvis måndag morgon, för att man ska få första numret 2014. Har du ej fått faktura på din mejl – kontakta omedelbart SIFs kansli och kontrollera att de har rätt e-postadress till dig! Fakturan sänds ut centralt från medlemsregistret fast klubbnamnen står som avsändare! Här är e-postadressen till kansliet om du ej fått faktura! svenska@icelandichorse.se