Bifrost kommer att hålla sitt årsmöte söndag den 23 februari kl 17.00.

Plats för årsmötet:
Birkarlagatan 12 (IT-huset Guldet, skylt finns på husväggen), det gula tegelhuset som står längs med Norskavägen inte långt ifrån Granngården.
Ni kan parkera på den stora parkeringen som är direkt till vänster när ni kör in mot IT-huset Guldet. Ingång sker från sidan där parkeringen ligger, längst till vänster på byggnaden, det sitter skyltar med företagsnamn på väggen intill ingången. Gå en trappa upp så ligger konferensrummet rakt fram.
Om ni inte hittar, ring Lotta 070-575 55 96.

Här finns en karta:
https://maps.google.com/maps?hl=sv&q=Birkarlagatan+12,+982+38+G%C3%A4llivare

Övriga frågor mailas till ordförande Cecilia på ceecilianilsson@gmail.com

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Ps. Påminner också om att valberedningen vill ha in förslag till den nya styrelsen. Se till att lämna in era förslag senast 31 januari så att valberedningen kan påbörja sitt arbete.