Följande text är kopierat från SIF’s hemsida! /Pernilla

Funktionen ”Bli medlem” kommer att vara stängd
mellan 29 november 2013 till och med 1 januari 2014, på grund av
registerunderhåll. Under denna tid kommer det inte att vara möjligt att betala
sin medlemsavgift.

Den 2 januari kommer fakturor/aviseringar att skickas ut
till alla som varit medlemmar under 2013.

Därefter kan du logga in på SIFs hemsida under ”Min profil”
och betala ditt medlemskap.

Betalningsalternativ :

– Via ”Min profil” på hemsidan: Direktbetalning via din
internetbank (gäller Handelsbanken, Nordea och Swedbank) alternativt
kortbetalning (Visa/Mastercard).

– Betalning till SIFs bankgiro 874-0912. Ange
fakturans/aviseringens OCR-nummer som betalreferens.

För att inte missa nr 1 av Islandshästen behöver vi ha din
betalning senast 27 januari 2014. Medlemstidningar skickas inte ut retroaktivt.

Betala inte in medlemsavgiften för 2014 till din
lokalförening! Invänta istället din avisering/faktura för att göra din
inbetalning!

Om du planerar att byta lokalförening 2014 ber vi dig
snarast kontakta SIFs kansli och meddela vilken lokalförening du vill tillhöra
kommande år. Vi behöver göra bytet under december månad för att du ska få rätt
avisering/faktura den 2 januari.

Om du inte kan logga in på hemsidan kan det bero på att vi
antingen saknar din aktuella e-postadress eller inte har ditt fullständiga
personnummer i medlemsregistret. Om du vet med dig att du inte lämnat dessa
uppgifter uppmanar vi dig att maila dem till din lokalförening eller till SIFs
kansli svenska@icelandichorse.se . Du som inte har någon e-postadress eller
dator är välkommen att vända dig till din lokalförening som hjälper dig att få
din avisering/faktura.

Med vänlig hälsning

SIFs kansli