På medlemsmötet den 27 november tillsattes en tävlingsgrupp med följande personer:
Jennifer Öderyd, Jessika Lundberg, Annika Hagstedt och Anna-Karin Nordvall.

/Pernilla (mötessekreterare)