De personer som är valda 2012-2013 samt 2013 ska antingen väljas igen (omval) eller ny person (nyval).

Cecilia Nilsson (ordförande) 2013
Petra Axén (kassör) 2012/2013
Ronny Oscarsson (ledamot) 2012/2013
Anki Nilsson (ledamot) 2012/2013
Jennifer Öderyd (ledamot) 2012/2013
Jessica Engman (valberedning) 2012/2013
Samtliga revisorer (3 st) väljs för ett år.

Vår sekreterare Marie Johansson (2013-2014) har avsagt sig uppdraget och därför behöver vi få in förslag även för denna post.

Förslag på personer till styrelsen kan skickas till valberedarna senast 31 januari 2014, e-postadresser till valberedningen hittar du under Info & Nyheter – Styrelse & Team

Hälsningar valberedningen (gn Pernilla)