Lördag
10.00-11.30 Håller Camilla ett teoripass/föreläsning i teorisalen på RKD. Alla Bifrost-medlemmar är välkomna på det!
Efter teorin tar vi lunch och sen börjar vi rida efter kl 13.00 enligt nedan:

13.00-13.40 Kerstin, Maria
13.40-14.20 Lotta, Anna
14.20-15.00 Evelina
15.00-15.40 Mirja, Petra
15.40-16.00 PAUS
16.00-16.40 Annette, Jeanette
16.40-17.20 Kerstin, Maria
17.20-18.00 Lotta, Anna
18.00-18.40 Evelina

Söndag
09.00-09.40 Maria, Anna
09.40-10.20 Mirja, Petra
10.20-11.00 Annette, Jeanette
11.00-11.40 Lotta, Evelina
11.40-12.20 Anna
12.20-13.20 LUNCH
13.20-14.00 Mirja, Petra
14.00-14.40 Annette, Jeanette

Välkomna på kurs!
Frågor: ring Lotta 070-575 55 96