Här nedan finner ni valberedningens förslag på styrelse för 2014:

Ordförande (2014)
Pernilla Poggats eller Jennifer Öderyd
Sluten omröstning kommer att ske på årsmötet.

Sekreterare (2014, fyllnadsval eftersom Marie hade ett år kvar)
Cecilia Nilsson

Adjungerad Kassör (2014-2015)
Marina Skotte

Vice ordförande
Annette Forslund (sitter tom 2014)

Ledamöter
Åsa Olausson (sitter tom 2014)
Charlotte Hagadahl (sitter tom 2014)
Sören Kuoppala (2014-2015)
Annika Forsmo ungdomsrepresentant (2014-2015)
Kristin Widmark Engebro (2014-2015)
Anna Skotte (2014-2015)

Suppleanter
Börje Öderyd (sitter tom 2014)
Cia Olausson (sitter tom 2014)